เที่ยวประเทศ (ญี่ปุ่น) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ


 เที่ยวประเทศ (ญี่ปุ่น) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ หากได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่หลงใหล ในการท่องเที่ยว เชื่อได้ว่าภาพภูเขาไฟฟูจิและ ดอกซากุระบานสะพรั่งในสวนสาธารณะของ ประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว และประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และสำหรับผู้ที่เคยไปมาแล้ว ก็มักจะได้ยิน คำพูดที่ ว่า“เที่ยวญี่ปุ่นครั้งเดียวไม่ พอ”อาจเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจอยู่ไม่น้อย และยังมีเสน่ห์แตกต่างกัน ออกไปในแต่ละภูมิภาคชื่อผู้เขียน :แพทย์หญิงรณิดา เตชุสุวรรณา และนางสาวสุดธิดา แสงยนต์ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการหน่วยงาน : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-04-27 19:20:49
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-07-22 21:53:26

Design by | W3layouts.