การท่องเที่ยวในพื้นที่สูง


 ปัจจุบันนี้กิจกรรมการเดินเขากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเดินทางชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเขาในต่างประเทศ แต่มีปัญหาสุขภาพอยู่อย่างหนึ่งจะพบเฉพาะเวลาที่เราไปเดินเขาสูงเท่านั้นและ เขาที่มีความสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ได้นั้นไม่ได้มีอยู่ในเมืองไทย คนไทยจึงไม่คุ้นเคย และมักจะละเลยปัญหาข้อนี้ไป ทั้งที่ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ นั่นคือ สิ่งที่เรียกว่า “โรคแพ้ความสูง”ชื่อผู้เขียน :นายแพทย์อรรควิชญ์ หาญนวโชคตำแหน่ง : แพทย์ประจำคลินิกนักเดินทางหน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-07-22 21:33:56
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-07-22 21:33:56

Design by | W3layouts.