เที่ยวประเทศ (เวียดนาม) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ


 สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม หรือ เวียดนาม เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร การท่องเที่ยวชื่อดัง Rough Guide ของประเทศอังกฤษ ให้เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 2560 ซึ่งในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว มาเยือนเวียดนามประมาณ 15 ล้านคน โดยมาจากทวีปเอเชีย 12 ล้านคน และเป็นนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 2 แสนคนชื่อผู้เขียน :นางสาวอรยุดา เตารสตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหน่วยงาน : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-04-27 19:50:59
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-07-22 21:51:13

Design by | W3layouts.